Home 2017-06-05T09:11:36+00:00

Airpro maakt met vakkennis kunstwerken van luchtbehandelingssystemen

Mededeling

De uitslaande brand van 4 december j.l. heeft helaas een gedeelte van ons bedrijfs­pand in de as gelegd. Wij zijn daarna onmid­del­lijk in actie gekomen om ervoor te zorgen dat al onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten weer snel opge­pakt konden worden. Inmiddels zijn wij vanaf een andere, tijde­lijke locatie weer op volle sterkte.


Ons nieuwe, tijde­lijke adres is:
Vijzelweg 10, 5145 NK Waalwijk

Bereikbaarheid

Wij zijn te bereiken op de vertrouwde e‑mailadressen en op onze vaste tele­foon­lijn via

0416 – 65 28 93

inmd­dels zijn wij ook weer op alle bekend vaste door­kies­num­mers bereikbaar.

Vakmensen

De toene­mende vraag naar speci­fieke kennis van lucht­be­han­de­ling vraagt om vakmensen op het gebied van producten en mate­ri­alen, coör­di­neren, ontwerpen en bege­leiden. Daarom bent u bij Airpro aan het juiste adres. Airpro is een speci­a­list die lucht­ka­nalen en alle toebe­horen selec­teert, levert én monteert. Bij Airpro werken mensen die, dankzij hun jaren­lange erva­ring, weten waar­over ze praten en – zeker zo belang­rijk – weten waar­over ú praat.

Ventaflex

Meer infor­matie
Een nieuw type luchtkanaal, licht in gewicht, kleurrijk en geïsoleerd.

Demoruimte

Meer infor­matie
Onze nieuwe demoruimte ligt op de tekentafel.

Duurzaamheid

Meer infor­matie
People, Planet, Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Projecten

Meer projecten